Sikeres fogfehérítés

Sikeres fogfehérítés

Sikeres fogfehérítés

A legáltalánosabb indikáció, a páciens fogszínével kapcsolatos esztétikai igényének a kielégítése. Emellett azonban a fogfehérítés szakmai szempontok miatt is indokolt lehet. Például, ha fém nélküli fogpótlást (pl. porcelánhéj, porcelánkorona) készítünk, az alatta lévő elszíneződött foganyag sötét színe áttűnhet. Teljes fémkerámia korona készítése esetén a gingiván áttetsző vagy az ínyszélnél kilátszó sötét gyökér szintén ronthatja az esztétikai hatást. Ezekben az esetekben, az esztétikai szempontból fontos területeken minden elszíneződött gyökérkezelt fognál javasolt a fehérítés.

Sikeres fogfehérítés

Kizáró okként szerepel a fehérítéssel kapcsolatos bármely anyaggal (peroxid, karbopol, glicerin) szembeni allergia, illetve bizonyos fogfejlődési rendellenességek. (1. fenn).

Vitális fogak fehérítése nem ajánlott, ha azok tág pulpakamrával rendelkeznek, illetve, ha a páciens az anamnézis felvétele során hiperszenzibilitásról vagy fognyaki érzékenységről számol be.

Amennyiben a fogban carieses laesio vagy rossz széli záródású tömés található, ezeket ideiglenesen el kell látni a fehérítés megkezdése előtt. Kiterjedt restaurációkkal ellátott fog esetében nem a fehérítés a megfelelő terápiás eljárás.

Az elhalt fogakkal kapcsolatos kontraindikációként szerepel az inkomplett gyökértömés, amelynek cseréje után –amennyiben indokolt- belső fogfehérítés ajánlott.

Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a várandós nők fogfehérítése bármilyen problémát okozna.

Sikeres fogfehérítés

Élő fogak fehérítésekor a pulpa tágasságának megítéléséhez, gyökérkezelt fogaknál a gyökértömés ellenőrzése miatt röntgenfelvételt készítünk.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a fog elszíneződését kiváltó ok meghatározásának a fontosságát, hiszen annak ismeretében választjuk ki az adott esetnek megfelelő terápiás eljárást.

A szuvas, de fehéríteni kívánt fogakat ideiglenesen el kell látni. Már ennél a lépésnél fel kell hívni a páciens figyelmét arra, hogy a meglévő tömések, koronák nem fehérednek ki, ezért azokat a fehérítés után ki kell cserélni.

A kiváltó ok ismeretében a fogorvos többnyire képes megítélni, hogy a páciens fogai milyen mértékben fehéríthetők, és milyen hosszú távú lesz az elért siker. A fehérítést szolgáló technikákról, az elérhető esztétikai eredményről, valamint annak tartósságáról részletesen informálni kell a pácienst a beavatkozás előtt.

Sikeres fogfehérítés